Korepetycje - Matematyka, Fizyka, Programowanie - Kraków

Korepetycje z matematyki, fizyki, programowania i przedmiotów pokrewnych na każdym poziomie zaawansowania

Lekcje w formie tradycyjnej (spotkanie w pracowni edukacyjnej nauczyciela) lub przez internet (z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych). Istnieje możliwość połączenia tych dwóch form edukacji, co może okazać się bardzo efektywnym i wygodnym rozwiązaniem szczególnie dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od nauczyciela.


Studenci

Studentom kierunków technicznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i medycznych oferuję:

 • pomoc w przygotowaniu do ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych
 • przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminów semestralnych
 • pomoc w pisaniu sprawozdań z labolatoriów fizycznych
 • konsultacje przy pisaniu prac semestralnych i końcowych
Zobacz więcej

Licealiści/Maturzyści

Licealistom oraz uczniom techników oferuję:

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu do bieżących lekcji
 • pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów diagnozujących
 • pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (także matura międzynarodowa IB)
 • lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych
Zobacz więcej

Gimnazjaliści

Uczniom gimnazjów oferuję:

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu do bieżących lekcji
 • pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów diagnozujących
 • pomoc w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
 • lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych
Zobacz więcej